KONTAKT
Bezpośredni kontakt z organizatorami

Instytut Technologii Informatycznych
w Inżynierii Lądowej L-5

+48 12 628 25 68 / 628 25 46

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska

Numer rachunku bankowego do wpłat:

09 2490 0005 0000 4600 1012 1826 (Alior Bank SA)
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

z dopiskiem: "Konferencja - BIM"