PROGRAM
9:30–9:45
Przywitanie
A. Szarata, Dziekan WIL PK
B. Lisowski, SARP
W. Piwkowski, PZITB

9:45-11:25
SESJA I

9:45-10.10
Tomasz Grzyb, Cadsoft
Akademia BIM dla wyższych uczelni – oferta edukacyjna ATC CADSOFT

10:10-10:35
Katarzyna Orlińska-Dejer, Datacomp
ROBIMY SWOJE. BIM Vision w praktyce

10:35-11:00
Paweł Przybyłowicz, WSC Witold Szymanik i S-ka sp. z o.o.
OPEN BIM - modelowanie i koordynacja

11:00-11:25
Robert Szczepaniak, Magdalena Gruna, Vectorworks Polska
BIM - Możliwości i szanse

11:25-11:45
Przerwa kawowa 1

11:45-13:00
SESJA II

11:45-12:10
Mariusz Kasprzak, Biś Computers
Procedury certyfikacyjne i program wsparcia dla studentów i pracowników uczelni

12:10-12:35
Grzegorz Lusa, Athenasoft
Prezentacja programu Norma EXPERT z wbudowaną przeglądarką projektów wykonanych w technologii BIM

12:35-13:00
Małgorzata Chrząstowska, Arcadia Soft
System ArCADia BIM do tworzenia międzybranżowej dokumentacji w procesie projektowania BIM

13:00-14:00
Obiad

14:00-14:40
Panel dyskusyjny
Podstawy programowe BIM dla uczelni technicznych w Polsce, Wiktor Piwkowski, PZITB

14:40-15:40
SESJA III

14:40-15:00
Dariusz Kasznia, EccBIM
Działania Fundacji EccBIM w obszarze edukacji: studia podyplomowe, szkolenia, współpraca na kampusie

15:00-15:20
Ireneusz Czmoch
Projekt mpiBIM na Politechnice Warszawskiej

15:20-15:40
Krzysztof Kaczor
Projekt mpiBIM na Politechnice Warszawskiej - perspektywa studenta

15:40-16:00
Przerwa kawowa 2

16:00-17:20
SESJA IV

16:00-16:20
Iwona Przywara
Technologia BIM w wybranych etapach procesu życia obiektu

16:20-16:40
Marcin Jasiński
Modelowanie geometrii złożonych obiektów mostowych w technologii BIM

16:40-17:00
Marek Słoński, PK
Przegląd projektów dyplomowych studentów specjalności BIM Politechniki Krakowskiej

17:00-17:20
Kazimierz Janusz, Farid Nassery, Marta Noga, PK
Parametryczny pawilon "The Pink Thing" fabrykowany robotycznie

17:20-17:35
Podsumowanie obrad i zakończenie
Witold Cecot, Dyrektor Instytutu L-5